zachmurzenie duże
27°
25°
poniedziałek
Reklama
W piątek sesja
27 marca 2023 r. | 13:04
0

W piątek, 31 marca o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczasm której radni zmienią uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *