słabe opady deszczu
sobota
Reklama
W piątek sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona
14 września 2022 r. | 11:54
0

W piątek o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą uchwałę m.in. w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Święta Anna, przy drodze wojewódzkiej DW 786.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały IV/18/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej oraz opłaty targowej na terenie targowiska gminnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Święta Anna, przy drodze wojewódzkiej DW 786.
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *