zachmurzenie umiarkowane
11°
11°
niedziela
Reklama
W czwartek sesja w sprawie opłaty za śmieci
11 lipca 2022 r. | 13:05
0

W czwartek 14 lipca w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni określą nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Początek sesji o godz. 8:30.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2022 -2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Zielona na rok szkolny 2022/2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dabrowa Zielona na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/135/2020 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *