zachmurzenie umiarkowane
20°
19°
sobota
Reklama
W czwartek głosowanie w sprawie absolutorium dla wójta
05 lipca 2021 r. | 10:42
0

W czwartek 8 lipca o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wotum zaufania i absolutorium.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Zielona oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wotum zaufania.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2020 rok.
Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2021 -2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Zielona na rok szkolny 2021/2022.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *