słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Sesja w dobie pandemii
20 marca 2020 r. | 12:29
0

Dziś o godz. 15:00, mimo panującej pandemii koronawirusa i stanu epidemicznego na terenie naszego kraju, w Dąbrowie Zielonej odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą m.in. uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Dąbrowa Zielona, w miejscowości Raczkowice.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata2020 -2029.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Dąbrowa Zielona, w miejscowości Raczkowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2019 r.
10. Zamknięcie obrad Sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *