zachmurzenie duże
19°
18°
piątek
Reklama
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej
05 października 2022 r. | 12:13
0

Zakończył się przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona – zmiana technologii MBR na technologię SBR. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć 986 337 zł. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma JL Automatic Technology Janusz Lizoń z Obidzy z ofertą w wysokości 984 000 zł.

Firma ta została wybrana na wykonawcę tej inwestycji.

Zamówienie obejmuje:
1) Demontaż istniejącej kraty koszowej oraz montaż sita pionowego w pompowni 1-go stopnia o przepustowości 10 l/s;
2) Wymiana sitopiaskownika na nowy o przepustowości 10 l/s (sitopiaskownik zostanie zamontowany w istniejącym pomieszczeniu sitopiaskowika);
3) Demontaż modułów membranowych oraz orurowania doprowadzającego powietrze do czyszczenia modułów membranowych oraz rurociągów odprowadzających filtrat w reaktorach biologicznych;
4) Montaż dyfuzorów wraz z rurociągami w miejscu zdemontowanych modułów membranowych oraz wpięcie ich do istniejącego systemu napowietrzania reaktorów biologicznych;
5) Wymiana dyfuzorów rurowych w reaktorach biologicznych na nowe;
6) Dostawa i montaż 2 sond gęstości wraz z przetwornikiem i wprowadzeniem odczytu z sond do systemu SCADA;
7) Montaż dekanterów w obu istniejących reaktorach biologicznych wraz z orurowaniem i odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do istniejącego wylotu znajdującego się w pomieszczeniu obsługi bioreaktorów;
8) Montaż nowego orurowania ścieku oczyszczonego w pomieszczeniu obsługi reaktorów biologicznych wraz z zasuwami pneumatycznymi (4 szt.) i zasuwą ręczną ( 1 szt.) oraz sondą mętności (1 szt.);
9) Zmiana istniejącego systemu sterowania SCADA oczyszczalni ścieków z reaktorów membranowych na reaktory SBR, zmiany w technologii i algorytmach sterowania reaktorem SBR wraz z dostosowaniem istniejącej szafy sterowniczej; Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenie robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *