zachmurzenie duże
14°
13°
poniedziałek
Reklama
Przetarg na modernizację drogi powiatowej w Dąbrowie Zielonej został unieważniony
28 lipca 2023 r. | 11:32
0

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie unieważnił przetarg na modernizację drogi powiatowej DP 1087S ul. Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona.

Zakres prac do wykonania obejmował:
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem urobku na odległość do 2 km – 240,00m2
- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 10 cm – 18,00m
- Drenaż z rur PEHD sztywnych o średnicy 200 mm w gruncie suchym z owinięciem geowłókniną oraz zasypką ze żwiru płukanego o frakcji 10-30 mm + studzienka drenarska teleskopowa o średnicy 50 cm wraz z włazem - 6 szt. (należy uwzględnić włączenie do studzienki ściekowej) – 600,00m
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem w gotowym wykopie + wpust uliczny żeliwny typ ciężki (w tym pierścień odciążający, dystansowy) – 6,00szt.
- Przykanalik z rur PCV (sztywność obwodowa SN 8) o średnicy 200 mm z obsypaniem rur piaskiem – 12,00m
- Nasypy wykonane z gruntu - pospółka (zakup materiału) - zabudowa wraz z zagęszczeniem – 116,00m3
- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 25 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km - pod chodnik – 950,00 m2
- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 30 cm z odwozem urobku na odległość do 2 km - pod zjazdy – 445,00m2
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 15 cm po zagęszczeniu - pod chodnik – 869,00m2
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 20 cm po zagęszczeniu - pod zjazdy – 420,00m2
- Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem – 168,00m
- Obrzeża betonowe 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem – 312,00m2
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej – 869,00m2
- Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor na podsypce cementowo - piaskowej – 420,00m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa wiążąca/ AC 16 W 50/70 KR 3-4; średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm – 15,00m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa ścieralna/ AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 15,00m2
- Renowacja - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na odległość 2 km (wraz z utylizacją) – 30,00m
- Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wym. 0,60 x 0,40 x 0,10 m na podsypce cementowo - piaskowej (wylot z drenażu) – 12,00m2
- Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza grubości 5 cm z odwozem urobku na odległośc do 2 km (wraz z utylizacją) – 30,00m2
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i​ pod ścisłym nadzorem użytkownika danego uzbrojenia.Istniejące uzbrojenie powinno być dokładnie zlokalizowane i odsłonięte przed wykonaniem wykopu.

Do przetargu zgłosiło się sześć firm. Budżet PZD w Częstochowie na modernizację wyniósł 300 000 zł. Tylko jedna oferta zmieściła się w budżecie PZD. Niestety, oferta ta nie spełniła wymogów przewidzianych w ustawie.

Przetarg został unieważniony.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *