zachmurzenie umiarkowane
24°
24°
czwartek
Reklama
Pożegnalna sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona
24 kwietnia 2024 r. | 10:57
6

W poniedziałek, 29 kwietnia o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej odbędzie się ostatnia sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona w tej kadencji. Będzie to ostatnia sesja dla wielu radnych oraz dla Wójt Marii Włodarczyk.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Soborzyce, Gmina Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona.
Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok”.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2023 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
Przyjęcie protokołu z LXIII i LXIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI6 odpowiedzi na “Pożegnalna sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona”

 1. Medrzec pisze:

  Czy to prawda, że Julita Mirowska wraz z Panią Zawisza zakupiły Gs w Dąbrowie Zielonej oraz była piekarnię ?

  2
  1
 2. Gs pisze:

  Nie prawda Panie Janaszek, nieprawda, nieprawda, wstyd takie plotki rozpuszczać, czemu one służą? Taki Pan wierzący😀

  3
  2
 3. Piotr Janaszek pisze:

  Miejcie odwagę podpisać się imieniem i nazwiskiem skoro mieszacie mnie i moją rodzinę w wasze głupie plotki Piotr Janaszek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *