słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Ponad 68 tys. zł na “opiekę wytchnieniową” w gminie Dąbrowa Zielona
14 lutego 2022 r. | 12:18
0

Gmina Dąbrowa Zielona informuje, iż otrzymała środki finansowe w kwocie 68 544,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wykorzystane zostaną na wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) lub

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy realizowanej w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Tą formą pomocy objętych zostało 7 rodzin z terenu gminy Dąbrowa Zielona.

Usługa wytchnieniowa świadczona będzie bezpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy czym limit roczny na jednego uczestnika wynosi 240godzin. Wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin (opiekunów) będą wykonywali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Opiekunowie (członkowie rodzin osób niepełnosprawnych) zainteresowani tą formą pomocy mogą składać karty zgłoszenia do Programu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej ul. Plac Kościuszki 31.  Do karty należy dołączyć:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM wypełnioną przez: lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę.  (druk do pobrania w GOPS Dąbrowa Zielona, ul. Plac Kościuszki 31).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 355 50 51. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *