zachmurzenie duże
wtorek
Reklama
wykop.pl
Nowy pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
04 października 2021 r. | 12:35
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona, radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowym pełnomocnikiem w gminie została Anna Borowik.

Borowik będzie reprezentować wójta w następujących zadaniach:
1. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
3. Przygotowania wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy:
- projektu gminnego programu,
- projektu preliminarza na jego wykonanie,
- projektu sprawozdania z jego realizacji,
4. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach Gminnego Programu,
5. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody,
8. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
9. Udział w posiedzeniach gminnej komisji,
10. Bieżąca ewolucja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych,
11. Merytoryczny nadzór nad środkami finansowymi na realizację gminnego programu i kontrola prawidłowości ich wykorzystania.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *