zachmurzenie duże
19°
18°
piątek
Reklama
We wtorek sesja budżetowa
14 grudnia 2022 r. | 12:08
0

We wtorek, 20 grudnia, o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni uchwalą budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2029
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Dąbek.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Święta Anna.
Zapytania i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
Zamknięcie obrad Sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *