bezchmurnie
24°
24°
poniedziałek
Reklama
fot. OSP w Ulesiu
Będzie uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP
11 marca 2022 r. | 12:24
0

We wtorek 16 marca w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.

Początek sesji o godz. 8:0.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2021-2030”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Dąbrowa Zielona.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
15. Zamknięcie obrad Sesji.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *