zachmurzenie duże
27°
25°
poniedziałek
Reklama
shutterstock
Kobiety dla Polskiej Wsi – można już zgłaszać kandydatki do konkursu
28 sierpnia 2023 r. | 11:58
0

Do 12 września można zgłosić kandydatki z obszarów wiejskich w konkursie „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w dziewięciu kategoriach:

Kobieta Rolnik;
Kobieta Przedsiębiorca;
Kobieta Kultury Ludowej;
Kobieta Społecznik;
Kobieta Samorządowiec;
Kobieta Innowacyjna;
Kobieta promująca zdrowy styl życia;
Kobieta w Nauce;
Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:
- prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
- prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
- podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:
- za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Kontakt:

radakobiet@minrol.gov.pl

tel. 22 623 19 62Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *