słabe opady deszczu
sobota
Reklama
GOK wydaje ponad 318 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne
27 kwietnia 2020 r. | 12:07
0

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona przedstawił sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej. GOK wygenerował przychody w wysokości 535.600,24 zł. Koszty działalności w 2019 roku wyniosły 519.744,53 zł.

Sprawozdanie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej:

Przychody: 535.600,24 zł, tj. 99,97% planu
Koszty: 519.744,53 zł tj. 96,60% planu

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach takich jak:
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny „Dąbrowianie”
- Nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, Cielętniki, Borowce, Zaleszczycy
- Zespoły Śpiewacze „Lipowianki”, „Dąbrowianki”, „Radosne Śpiewanie”
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne „ Mażoretki”
- Studio piosenki

W 2019 roku zorganizowano następujące spotkania, konkursy, imprezy:
- Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2019
- Spotkanie Noworoczne
- Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- Cykl spotkań -warsztatowo-sportowych w okresie ferii zimowych
- Gminny turniej tenisa stołowego
- Gala Finałowa XXV Regionalnego Konkursu „Palma, Pisanka, Marzanna”
- Eliminacje gminne Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów
- II ETAP IX Jurajskiego Puchar NORDIC WALKING
- Gminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka”

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem Międzygminnego Przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Gmin Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, Gminnego Marszu Nordic Walking oraz Majówki w Zaleszczynach. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w miesiącu czerwcu uświetniła swoim występem finał wojewódzki IX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo” oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca w Gminnym Ośrodku Kultury wzięła udział w koncercie estradowym „Kolej na Lubin” – widowisku muzyczno- tanecznym organizowanym przez miasto Lubin z okazji przywrócenia połączeń kolejowych Lubin – Wrocław, a także w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Szczecinie, który odbywał się podczas Dni Morza.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „ Dąbrowiacy”, Dąbrowski Klub Seniora, Grupa „AA” Nadzieja. Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturowo- społecznego „Nowiny z Gminy”.

Ośrodek Kultury zrealizował następujące przychody w łącznej kwocie 460.600,24 zł, tj. 99,97% planu:
- dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora – Gminy Dąbrowa Zielona: 393.500,00 zł
- dotacje celowa otrzymana w ramach projektu „Nasza Rybka” zrealizowanego w 2018 r. - 20.021,00 zł
- refundacja koszów wynagrodzenia i składek społecznych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych: 6.659,24 zł
- odpłatność za prowadzone zajęcia i zorganizowane wyjazdy, współorganizacja konkursów i imprez kulturalnych, wynajem sali – 28.680,00 zł
- darowizny na działalność kulturalną, w tym na rzecz orkiestry – 11.740,00 zł

Ośrodek Kultury zrealizował następujące koszty w łącznej kwocie 444.744,53 zł, tj. 96% planu:
- wynagrodzenia pracowników: 173.004,97 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych: 96.392,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 44.793,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4.092,97 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 120,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.960,00 zł
- podróże służbowe – 5.074,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.885,90 zł
- badania lekarskie pracowników – 300,00 zł
- usługi obce – 75.725,81 zł, w tym:
 prowizje bankowe - 1.248,00 zł
 usługi cateringowe dla uczestników imprez kulturalnych - 1.550,28 zł
 usługi konserwatorskie - 13.100,00 zł
 usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez - 4.960,00 zł
 wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych - 2.063,67 zł
 naprawa instrumentów muzycznych - 1.680,00 zł
 wydruk biuletynu i plakatów - 8.376,35 zł
 wykonanie na zamówienie kurtek z nadrukiem dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej - 8 987,07 zł
 usługi transportowe - 10.744,48 zł
 usługi zakwaterowania członków zespołów - 14.729,01 zł
 bilety wstępu w trakcie zorganizowanych wyjazdów - 3.522,20 zł
 ochrona imprez - 1.312,41 zł
 pozostałe usługi - 3.452,34 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.363,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.274,26 zł, w tym:
 tonery do drukarki - 1.572,31 zł
 materiały biurowe - 377,92 zł
 materiały do prowadzenia zajęć - 208,24 zł
 flet poprzeczny - 1.100,00 zł
 akcesoria muzyczne zakupione dla potrzeb Młodzieżowej Orkiestry - 4.567,16 zł
 środki czystości - 1.082,62 zł
 artykuły spożywcze, dekoracyjne i inne zakupione na potrzeby organizacji imprez, spotkań i konkursów - 8.406,13 zł
 telefon zakupiony na raty HUAWEI L21 MATE 20 - 314,88 zł
 znaczki pocztowe - 1.153,00 zł
 pozostałe materiały - 492,00 zł
- energia elektryczna – 2.181,21 zł
- nagrody konkursowe, w tym: 10.611,47 zł, w tym:
 puchary na konkurs tenisa stołowego - 493,00 zł
 nagrody konkurs „Wrażliwość na słowo” - 206,10 zł
 nagrody na konkurs „Palma Pisanka Marzanna” - 4.474,67 zł
 nagrody dla uczestników XVI Międzygminnego Przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych - 400,00 zł
 nagrody na konkursy organizowane dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej -
107,70 zł
 nagrody na turniej sołectw organizowany w trakcie Dożynek Gminnych - 2.100,00 zł
 nagrody na konkurs „Papierowy Świat” – 2.830,00 zł
- ubezpieczenia uczestników i wychowawców podczas obozu wypoczynkowo – szkoleniowego orkiestry – 197,05 zł
- opłaty ZAIKS – 1.624,83 zł
- odsetki od zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.022,00 zł
- opłaty sądowe – 120,00 złDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *