zachmurzenie duże
16°
15°
piątek
Reklama
Jutro sesja w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
27 stycznia 2020 r. | 12:56
0

We wtorek 28 stycznia w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Początek sesji o godz. 15:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie Zielonej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15.Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
16. Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *