zachmurzenie małe
15°
15°
czwartek
Reklama
fot. UG Dąbrowa Zielona
Przyłącza kanalizacyjne w gminie Dąbrowa Zielona
12 czerwca 2024 r. | 11:08
0

Gmina Dąbrowa Zielona informuje, że można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Dąbrowa Zielona:, ul. Partyzantów, ul. Górna, ul. Sadowa, droga boczna od ul. Radomszczańskiej według zasad określonych poniżej:

Zasady wykonywania i odbioru przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:

  1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo/firmę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności techniczne w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej albo przez osobę fizyczną, która podejmuje się wykonania takich prac.
  2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu
    w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
  3. Zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  4. Przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacyjnej musi zostać odebrane przez pracownika Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona. Planowany termin wykonywania przyłącza należy zgłosić w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona na co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami. 
  5. Przyłącz odbierany jest na podstawie protokołu spisanego pomiędzy właścicielem nieruchomości, Gminą Dąbrowa Zielona oraz przedsiębiorstwem/firmą/osobą fizyczną, która zajmuje się budową przyłącza.
  6. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu. Umowę zawiera się w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona w pokoju nr 12, tel: 34 3555 018 wew. 46, w godzinach pracy Urzędu.
  7. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *